+420 604 487 002

Vzdálené připojení

Technologie vzdáleného přístupu k účetnímu systému

Úvod:

Pomocí terminálového serveru lze poskytnout jediné místo přístupu, které umožňuje více uživatelům přístup k ploše operačního systému řady Windows Server 2003, kde mohou spouštět programy, ukládat soubory a používat síťové prostředky, vše ze vzdáleného umístění, jako kdyby tyto prostředky byly nainstalovány v jejich vlastních počítačích. Pro provoz je třeba mít na klientských stanicích nainstalovaného klienta Terminálové služby (Připojení ke vzdálené ploše).
Dodáme potřebný HW a SW (server + Windows 2003), nainstalujeme terminál server a provedeme jeho zapojení do Vaší sítě.

Při terminálovém způsobu práce způsobu práce klient Helios Red pro uživatele běží na terminál serveru. Na uživatelský počítač je pomocí speciálního komunikačního protokolu (RDP) přenášen pouze obraz. Z klientského počítače jsou na terminál server pomocí stejného protokolu přenášeny pohyby myší a stisky klávesnice. Terminálový přístup nemusí být omezen pouze na Helios Red, mohou tak být provozovány i další aplikace a služby (pošta, Office prostředí atd.) Pro přístup jednoho uživatele doporučujeme linku o minimální rychlosti 128kbps, při stabilní rychlosti odezvy <150ms , bez vypadávání paketů. Při použití jiné než pevné linky (např. ADSL, UMTS modem apod.) doporučujme ověřit, zda linka vyhovuje uvedeným požadavkům na stabilitu a rychlost odezvy , pokud ne, je nutné provést změnu konfigurace linky na kvalitnější technologii.
Výhodou terminálového přístupu je i nižší náročnost na konfiguraci PC uživatele – stačí i procesor 75MHz, 32MB RAM a Windows95. Nevýhodou je nutnost zakoupit pro každého uživatele, který takový přístup používá, terminálovou licenci pro přístup k serveru a pro více než cca 2-3 současně takto pracující uživatele pro terminálové služby vyhradit další, samostatný server s W20003 – do cca 10ti takto pracujících uživatelů pak doporučujeme konfiguraci serveru : Procesor minimálně PIV 2 GHz Paměť 1GB Diskový subsystém RAID1 2 x disk minimálně 36GB Z hlediska bezpečnosti je vhodné zajistit vzdálené připojení do sítě např. pomocí konfigurace VPN a VPN klientem konfigurovaným na PC každého vzdáleného uživatele (jak je znázorněno na obrázku).